lørdag 18. mai 2013

17. mai i Lillestrøm


17. mai feiringa ble lagt til Vigernes
skole i Lillestrøm i år.


 Iris i barnetoget.


Iris og farmor.

Insektshotell


 Ved Naturum i Tåkern er det i løpet av vinteren
satt opp et insektshotell. 


Skilt ved hotellet,

fredag 3. mai 2013

Bilder fra noen vårdager i Østergötland.

 Ei fiskeørn drar inn mot land med en liten abbor i klørne.

 Dvergspetten sitter ikke rolig lenge av gangen.

 Svarthalespoven er en vakker vader som hekker nær Svartåmunningen v/ Linkjöping.

 Her ei fiskeørn med ei stor gjedde. Ser ut som om den har tenkt
å partere fisken ved hjelp av vindmølla :-)

 Kattugla på Omberg er en trofast fugl som ofte sitter og hviler på sin faste
plass blant "jätteekarna"

Enkeltbekasin på morken stubbe.

Rødhodeand M + F satser på ny frisk i Tåkern

 Toppdykkerpar forbereder familieforøkelse

Sivspurv - en karakterfugl i vassen.

Skjeand