torsdag 18. april 2013

Trivelig når trekkfuglene kommer

Tok en tur til Meieriodden 17/4 og kunne notere 
mange nyankomne trekkfugler.


 Duetrost

 Heipiplerke

 Linerle

Steinskvett

I tillegg så jeg fiskemåker og gråtrost.


mandag 15. april 2013

Sangsvanene drar lengre mot nord

 Samtidig som tranene kommer til våre områder for å hekke, drar de fleste sangsvanene 
herfra og nordover til tundraen for å finne sine hekkeplasser.

I de seinere årene er det blitt mere vanlig at noen sangsvanepar også 
hekker i sør-Norge og sør-Sverige. Vi hadde også et par som oppholdt seg
i Skrukkelisjøen i fjor sommer, men uten at det ble noe hekking.

 Det høres godt når en flokk sangsvaner passerer på nært hold.


Tranene er på tur nordover.


Tranene har ankommet Syd-Sverige 14 dager seinere enn normalt. 


 Ei trane senker understellet og går inn for landing i Hornborgasjöen.

 Adrenalinet koker i de nyankomne fuglene

 Tranene har kraftig "røst" og kan høres på lange avstander.