lørdag 22. januar 2011

Frustrerte fruer!

Jeg ble vitne til en litt spesiell opplevelse for noen dager siden som skjedde på isen på Hurdalssjøen syd for Haugnesodden.


En elgku med kalv og en elgokse var på vei fra Haugnesodden til Snekkeodden som ligger litt lengre syd.......
...da elgkua plutselig snur seg, legger på ørene og beveger seg mot oksen som kommer ruslende litt bakenfor.......

.... først foretas et lite luftspark for å teste reaksjonsevnen til oksen.......

.... kalven følger med på opptrinnet og tar sikkert lærdom av hvordan man tukter det annet kjønn......


.... så kommer et tigersprang hvor hun plasserer kløvene rett i pinnekjøttet til oksen uten at denne forsøker annet enn å trekke seg vekk ...... for så å avslutte med et skikkelig bitt .....
Etter opptrinnet senket freden seg raskt igjen, og de vandret videre vel vitende om hvem som har makta.
Et par tre dager senere var jeg også vitne til at ei elgku banka på en elgokse på andre siden av Hurdalssjøen. (ikke samme dyra) Kua gikk to ganger oppover et jorde mot skogen, men snudde halvveis og gikk ned igjen til oksen som beitet nede ved sjøkanten. Da han øyensynlig ikke var klar for å bli med fikk han en omgang med kløvene. Han tok det ikke så tungt, beitet videre i 10 minutter for så og dra opp i skogen med kua på slep. (dette fikk jeg dessverre ikke bilde av)
Elgkua ved Haugnes ville altså helst slippe å se det motsatte kjønn, mens kua på andre siden av sjøen var frustrert for at oksen ikke ville bli med på tur.
Det har kanskje noe med hormoner å gjøre?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar