mandag 23. januar 2012

Elgen trekker ned mot bygda.

Etter hvert som det blir mere snø i høyden trekker elgene ned mot vassdragene og Hurdalssjøen for å beite selje, osp, bjørk m.m. Nede i Knaimyrene er det vier-kjerrene som er mest populære. Trekket i år var ca 3 uker senere enn i fjor på grunn av at snøen kom litt seinere.Her har jeg fotografert et par elgokser som har kommet litt for nær hverandre. Det er ikke noe godt tegn når øra legges bakover, og den andre oksen fant det også best å trekke seg litt tilbake.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar