søndag 22. april 2012

Tårnfalk

Fru tårnfalk er tilbake i Hurdals skoger, jeg observerte 4 stykker langs østsidavegen i dag. Tårnfalken er den nest minste av våre vanlige falker og lever i hovedsak av insekter og smågnagere. Kan nok også ta enkelte småfugl når det er mangel på annen føde. Den hekker gjerne i gamle kråke eller skjærereir, men kan også finne bo i fuglekasser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar