torsdag 18. april 2013

Trivelig når trekkfuglene kommer

Tok en tur til Meieriodden 17/4 og kunne notere 
mange nyankomne trekkfugler.


 Duetrost

 Heipiplerke

 Linerle

Steinskvett

I tillegg så jeg fiskemåker og gråtrost.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar