søndag 16. juni 2013

Fokstumyra 1. juni 2013


En tur til Fokstumyra hører forsommeren til. Jeg traff noen fuglekikkere som var på myra for å registrere aktiviteten og de faste fuglene hadde allerede innfunnet seg så som: myrhauk, jordugle, haukugle, brushane storlom, traner, storspover, blåstrupe, gulerle, gjøk, tårnfalk og mange mange fler.

 Haukugle

 Løvsanger

 Rødnebbterne

 Gulerle

Blåstrupe
Mogopen var allerede i blomst

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar